MedRx REM Speech+ REM & LSM Tesi Sistemi

REM - Gerçek Kulak Ölçüm Cihazı
MedRx Avant REM Speech+ | REM & LSM Sistemi
AVANT REM+ LSM (Canlı Konuşma Haritalandırma) ve REM (Gerçek Kulak Ölçü-mü) sistemi Medrx tarafından hazırlanan Türkçe arayüzü ve yardım menüsü saye-sinde çok kolay ve hızlı bir şekilde kullanılabilmektedir. Avant REM+ maksimum performans ve doğruluk için günümüzün bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojisini kullanmaktadır.
Klinik Konuşma Haritalaması
LSM (Canlı Konuşma Haritalandırma) işitme cihazı performansının gerçek bir ölçü-müdür ve formüllere, ortalamalara veya tahminlere dayanmaz.
Konuşma Haritalama Neden Çalışır?
Prob mikrofonları, öngörülen uyumun doğru ve kesin analizini sağlamak için kulak kanallarındaki belirli anatomik farklılıkları (uzunluk, genişlik, rezonans özellikleri, TM esnekliği, işitme cihazı yerleştirme derinliği ve cihazın ses işleme yetenekleri) hesa-ba katan hassas kalibre edilmiş cihazlardır. Konuşma Haritalama, yapay uyaranlar değil, tanıdık sesler (gerçek konuşma) kullanır. Konuşma Haritalama, üreticinin önerdiği "first fitting" algoritmalarının veya ortalamalara dayalı formüllerin tahmine dayalı belirsizliğini ortadan kaldırır. Konuşma Haritalama, hem hastayı hem de hasta yakınını anlaşılır bir sürece dahil ederek, kaybın kapsamının ve işitme cihazının amacının kabulünü ve onaylanmasını artırır.

Teknik Özellikleri

 • Komple geleneksel Gerçek Kulak Ölçüm sistemi (REM)
 • REUR , REUG , REIG , REAR , REAG , REOR , RECD Ölçümleri
 • Oklüzyon Testi
 • Akustik Feedback Ölçümü
 • Canlı Konuşma ile birlikte kullanım için yeni geliştirilmiş Pik Konuşma Hedefleriyle DSL
 • Canlı Konuşma Haritalandırması (LSM)
 • İşitme Kaybı Konuşma Haritalandırması (HLSM)
 • Üç Boyutlu Konuşma Haritalandırması (3DLSM)
 • İşitme Kaybı Similatörü ( HLS )
 • İşitme Cihazı Similatörü ( MHA )
 • Bilgisayarınıza basit, güvenilir bir kablo ile USB bağlantısı
 • NOAH™ ve TIMS™ uyumlu
 • İkili Prob mikrofonlar , probun kulaktan kulağa taşınmasını ortadan kaldırır.
 • Işıklı göstergeler test yapılan kulağı gö
 • Hasta yakını gösterimleri için kulaklık bağlantısı mevcuttur.