Vestibüler Test Sistemleri

HIT, VNG, SUV (SVV + SVH), DVA, VEMP, Postorografi ve Kalorik Cihazlar

Biomed eHIT Video Head Impulse Test Sistemi
Biomed eHIT Video Head Impulse Test Sistemi

Biomed eVNG Video Nystagmography Test Sistemi
Biomed eVNG Video Nystagmography Test Sistemi

Biomed eHIT + eVNG Kombine Test Sistemi
Biomed eHIT + eVNG Kombine Test Sistemi

Biomed eSUV Subjective Visual Vertical & Horizontal Test Sistemi
Biomed eSUV Subjective Visual Vertical & Horizontal Test Sistemi

Biomed eDVA
Biomed eDVA

Biomed ePOSTURO Posturography
Biomed ePOSTURO Posturography

Biomed eKALORIstar Air Irrigator
Biomed eKALORIstar Air Irrigator

Biomed eKALORIstar CT Air Irrigator
Biomed eKALORIstar CT Air Irrigator

Biomed eVEMP cVEMP & oVEMP
Biomed eVEMP cVEMP & oVEMP