Biomed eDVA

Vestibüler Test Sistemleri
Dinamik Görme Keskinliği (DVA), vestibüler oküler refleksin (VOR) dünyayı net bir şekilde görmek için gözleri zıt yönde hareket ettirerek kafa hareketine karşı koyduğu görsel görüntü stabilitesini tanımlar. eDVAUSB, pilotlar ve atletler gibi normal kişilerde ve vestibüler veya nörolojik bozuklukları olan hastalarda statik ve dinamik görsel bilgiler sağlar.
Bu testin daha basit versiyonları, hasta başını sallarken bir göz çizelgesini okumayı içerir. Hastanın karakterleri net bir şekilde görebilmesi için göz tablosunda iki satır yukarı hareket etmesi gerekiyorsa VOR’ları anormal kabul edilir. Basit testle ilgili bir sorun, hastanın kafası dururken karakterin okunabilmesidir. eDVA USB bilgisayarlı versiyonu, karakteri yalnızca başları yüksek hızda hareket ederken hastaya VOR’un işlevsel olduğu ve takip etmediği durumlarda sunar. Test ayrıca yöne duyarlıdır, bu nedenle sağ ve sol taraflar ayrı ayrı test edilir. Ayrıca dikey yönler de mümkündür.
Klinik Ölçümler
eDVA,vestibüler oküler refleksin(VOR) baş hareketi ile birlikte oluşan karakterin okunarak hastanın elinde bulunan joystick üzerinden işaretlemesi ile değerlendirlir. Hem statik hemde dinamik görsel bilgiler sağlar. Test yapılırken göz hareketlerini uygulayıcı kayıt altına alabilir ve görüntüleyebilir
Test Bataryası
.
Temel Teknik Özellikler
Prob Tonu