Biomed eVEMP cVEMP & oVEMP

Vestibüler Test Sistemleri
eVEMP Vestibular Evoked Myogenic Potentials
eVEMP, Utrikül ve sakkül otolitik organdır. Bu reseptörler, yerçekimine ve lineer ivmeye duyarlıdır. Sakkül, dikey hareket için, kaldırma gibi hassastır ve utrikül ise yatay harekete duyarlıdır. VEMP testi ile, otolitik organın iki parçasının işlevini inceleyebiliriz. Reseptörleri hava veya kemikten iletilen sesler ile uyarırız. Bu uyarım, aktif bir kasın inhibisyonu ile sonuçlanır. EMG kaydedilir ve ortalaması alınır. Utrikül o-VEMP'ler (oküler) tarafından incelenir ve Sakkül c-VEMP'ler (servikal) tarafından incelenir.
Klinik Ölçümler
eVEMP, Saccule, cVEMPs (servikal vestibular evoked myogenic potentials) türetilmesiyle incelenebilir. Utricle ise , oVEMPs (oculer vestibular evoked myogenic potentials) türetilmesiyle incelenebilir. Uyaran tone burst veya chirp (CW-VEMP-Chirp®)‘dür. Test sırasında hasta oturur veya uzanır. Yapışkan elektrotlar kullanılır.EMG kaydedilir ve ortalaması alınır.
Yeni !!!! MFA (Multi Frekans Analysis)
eVEMP ‘deki benzersiz bir özellik MFA‘dır (Çoklu Frekans Analizi), tone burst alternatif frekanslarla (500,750 ve 1000 Hz) sunulur. Ayni anda tek bir kas kasılması ile 3 frekansta ölçüm alınabilirç 3 frekansın birbirleri ile karşılaştırmaları ve oranları ayrı ayrı hesaplanır. Morbus Meniere‘de maks. yanıt daha yüksek frekansa (1 kHz) kaydırılır.
Test Bataryası
.
Temel Teknik Özellikler
Prob Tonu

Öne Çıkan Özellikler

eABR* ile kombine olarak tercih edilebilir.

 eVEMP box: EMG sinyallerinin kaydedilmesi, uyaran tonların oluşturulması, USB veri aktarımı için bir ana cihaz.

 eVibrationUSB: kas kasılmasına bağlı olarak titreşim oluşturan biofeedback handle  ile kas tonusunun kontrolü sağlanır.

Sonuçlar anlaşılır ve açıklayıcıdır.

Kaydedilen ölçümlerle dört diyagram görebilirsiniz (sağ/sol cVEMP‘ler, sağ/sol oVEMP‘ler).

 Otolit fonksiyonlarının incelenmesi % 100 özgüllükle oluşur.

Uyaran, HDA 280 hava iletimli başlık tarafından sağlanır.

Renk kodlu elektrot kabloları, sayesinde kolay kullanım.

Kullanıcı arayüzü anlaşılır ve Türkçedir.

Raporlama

Hızlı veri aktarma teknolojisi ile kaydedilen video görüntüleri ve ölçüm değerleri  yazılım veri tabanında veya istenilen dosyada saklanabilir, pdf. Formatında dışarı aktarılabilir.

Ölçüm değerleri için var olan raporlama şablonu kullanılabilir veya istenilen şablon seçilebilir.