Biomed eKALORIstar Air Irrigator

Vestibüler Test Sistemleri
KALORIstar
Hava irrigatörü KALORIstarCT, profesyonel tıbbi merkezlerde (tıbbi uygulamalar, klinikler) eğitimli tıbbi personel tarafından denge sorunları olan hastaların vestibüler teşhisi için termal (kalorik) olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, vestibüler-oküler refleksi indüklemek için hortum uçları yardımıyla muayene edilen kişinin kulağına tek kullanımlık uç ile olarak yönlendirilen cihazda , istenilen bir sıcaklıkta sabit bir hava akışı oluşturulur. VNG'de bitermal muayene önemlidir. KALORIstar size tam olarak bir hava akışı sağlar. Sıcak odalar için cihazda aktif bir soğutma sistemi bulunur ve ortam sıcaklığının 7K altına ulaşabilir.
Test Bataryası
.
Temel Teknik Özellikler
Prob Tonu

Öne Çıkan Özellikler

Hızlı sıcaklık ayarı

Ortam sıcaklığının 7 Kelvin altına kadar soğuk hava sıcaklığı

Net yapılandırılmış kontrol paneli

 eVNG* üzerinden uzaktan kontrol mümkündür.

Raporlama

eVNG, ile entegre kullanıldığında Hızlı veri aktarma teknolojisi ile kaydedilen video görüntüleri ve ölçüm değerleri  yazılım veri tabanında veya istenilen dosyada saklanabilir, pdf. Formatında dışarı aktarılabilir.

Ölçüm değerleri için var olan raporlama şablonu kullanılabilir veya istenilen şablon seçilebilir.