MedRx UltraVac+

İşitme Cihazı Bakım ve Temizleme Sistemi
MedRx UltraVac+ Vakum ve Kurutma Ünitesi dağıtıcılara ve uygulayıcılara işitme cihazlarını onarmak ve bakımını yapmak için işlevsel bir araç sağlamak üzere tasar-lanmıştır.

UltraVac+ İşlevleri

Kurutma Bölümü:
İşitme cihazlarının içinde sıkışan nemi uzaklaştırır. Kurutma bölümüne aynı anda iki ITE veya bir kulak kalıbı ile bir BTE yerleştirebilirsiniz.
Vakum Çubuğu:
İşitme cihazlarının alıcı tüplerinden, mikrofon tüplerinden, hava-landırma deliklerinden ve pil bölmelerinden kulak kiri ve kalıntıları çıkarmak için kul-lanılır.
Basınç Fonksiyonu:
Tıkalı Vakum Çubuğu Uçlarını temizlemek ve işitme cihazları-nın alıcı tüplerinden, mikrofon tüplerinden, havalandırma deliklerinden ve pil bölme-lerinden birikintileri üflemek için kullanılır.