MedRx VO Video Otoskop

Video Otoskop
MedRx VO | Video Otoskop
MedRx Video Otoskopun olağanüstü net çözünürlüğü, temiz bir kulak kanalını nor-mal bir kulak zarı ile aşırı kulak kiri, yabancı cisim, dış kulak iltihabı, PE Tüpü duru-mu, kolesteatom, TM perforasyonları veya diğer anormallikleri olan bir kanalla karşı-laştırırken özellikle yararlıdır. Video Otoskop ile görüntüleri kaydederek hastaların ilerlemelerini gösteren takip ziyaretlerinde karşılaştırmak için saklayabilirsiniz. Kullanıcı dostu USB bağlantısı ile herhangi bir kuruluma gerek yoktır, tak çalıştır teknolojisine sahiptir.